Informatie

Samenwerking

esevo.be

trividend.be

Nuttige Links

energiesparen.be

premiezoeker.be

vreg.be

johnsun.be

enfinity.be

Duitse Studie

Iets meer proza rond het thema

Zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen is een investering, een investering die door de overheid aangemoedigd wordt door diverse tegemoetkomingen zoals fiscale aftrekbaarheid, groenestroomcertificaten en sommige gemeentes doen daar op eigen initiatief nog een toegemoetkoming bovenop.

Deze investering moet gekoesterd worden en met zorg behandeld wordan. Daarom is een degelijke periodieke reiniging van uw zonnepanelen is een noodzaak. Te weinig onderzoek naar rendementsverlies en mechanische schade door vervuiling hebben ertoe geleid dat men gemakkelijkheidhalve de noodzaak van periodieke reiniging minimaliseerde of ridiculiseerde.

Omgevingsvervuiling zet zich vast op uw glas, ook al is dit een glad oppervlak. Het regenwater dat uw zonnepanelen zogenaamd reinigt legt daar nog een laagje vuil bovenop. Dat water is immers zelf ook gecontamineerd met allerei omgevingsvervuiling die zich ook afzet op glas en dan hebben we het nog niet gehad over uitwerpselen van vogels en insecten, de aanwezigheid van industriele activiteit in de omgeving, druk bereden wegen, nabijheid van bossen of bomen, spoorwegen, enz, enz. Uiteindelijk hebben al deze vervuilende omgevingsfactoren een invloed op de lichtdoorlaatbaarheid van het glas en vermindert deze gevoelig.

Al eens een jaar met de wagen gereden zonder je voorruit te wassen? Al eens een jaar aan een stuk uw ramen thuis niet gelapt? Na een tijdje zie je er niet klaar meer door, logisch toch.U kent toch dat gevoel na een grondige wasbeurt van uw ramen? Het lijkt niet alleen plots een stuk klaarder maar dat is in werkelijkheid ook zo.

Wist je dat een zonnecel van de 100% zonlicht die ze opvangt slechts 15% in werkelijke energie omzet. Het zou fout zijn te stellen dat verminderde lichtdoorlaatbaarheid hierop geen nadelig effect zou hebben.

Niet enkel de logica staven deze stelling. De producenten en plaatsers van installaties met een groot vermogen (> 10kWp) zijn zich zeer goed bewust van de noodzaak om zonnepanelen te reinigen en voorzien deze periodieke reiniging in hun onderhoudsprogramma. Er zijn ook, weliswaar buitenlandse, studies voorhanden die rendementsverlies tot 25 % registreerden door vervuiling.

Momenteel loopt in België een project in samenwerking met het Innovatiecentrum Vlaams Brabant dat diverse installaties onderwerpt aan voortdurende meting om de impact van vervuiling en de winst na reiniging in kaart te brengen. Voor resultaten is het echter nog te vroeg. Het objectief interpreteren van statistieken vraagt nu eenmaal tijd.

Naast deze vervuiling is er nog een ander risico. Organische elementen kunnen zich in het vuil vastzetten en uiteindelijk ontaarden in mosvorming (zie foto). Wanneer mos, dat taai en hardnekkig is, zou doordringen onder de glasplaat, kan dit de onderliggende cel beschadigen. Deze levert dan minder of helemaal geen energie meer voor de rest van de levensduur van uw paneel en niet enkel deze ene cel. Ook de cellen die erop volgen delen in de klappen. De cellen zijn immers in serie geschakeld. Je kent ongetwijfeld het fenomeen van in serie geschakelde lampen. Wanneer een lamp springt, branden de overige lampen die volgen in het rijtje ook niet meer. Hetzelfde doet zich voor bij de zonnecellen.

Zou het niet enorm jammer zijn om een deel van je investering teloor te zien gaan omdat ze niet periodiek gereinigd werd?

Laat uw zonnepanelen regelmatig wassen, het is echt wel nodig.

Voorjaar of najaar?

Voor grote installaties (>10 kWp) vindt men het noodzakelijk deze te reinigen in het voorjaar zodat de maximum zonnestraling tijdens de zomermaanden optimaal rendement levert op vlak van geproduceerde stroom. De industrie spreekt dus van een voorjaarsreiniging.

Voor kleine installaties ligt dat een beetje anders. Door de kleinschaligheid van de installatie ligt dit verhoudingsgewijs anders en is het verschil in productie te verwaarlozen. Bij een najaarsreiniging is het weliswaar zo dat je de maximale zonnestraling van de zomer iets minder zal benutten. Hou er echter ook rekening mee dat bij een najaarsreiniging uw panelen klaar zijn om optimaal te renderen in de winterperiode waar de stralingsintensiteit van de zon minder is. Waarom dit onderscheid tussen grote en kleine installaties?

De grote installaties worden jaarlijks gereiningd daar waar een kleine installatie in een een, bijvoorbeeld, landelijke omgeving slechts om de twee jaar dient gereingd te worden. De najaarsreiniging zorgt er ook voor dat de eventuele sneeuwmassa op uw panelen na sneeuwval zich minder hardnekkig vasthecht en sneller van het het pas behandelde glas glijdt.
Jaarlijks of tweejaarlijks? Dit moet per specifiek geval naar eer en geweten per geval bekeken worden.

Jaarlijks of tweejaarlijks?

Dit moet je naar eer en geweten geval per geval bekijken, rekening houdend met alle mogelijke omgevingsfactoren. Wij geven u hierover graag vrijblijvend advies.